Bedenking bij een transnationale, gedecentreerde neerlandistiek.
3
4
Dagopening met koffie in de leesstoel die ik nu hier in Brussel heb. Nogal maagomdraaiend verhaal in LRB over het Bataclanproces door Madeleine…
3
Antoine de Kom tussen postkoloniale melancholie en imperium.
3
De avond in Perdu was zoals Perdu-avonden zijn, lang en devoot. Volle zaal, ook enkele mensen die Prins nog uit haar tijd bij De Waarheid kenden. J.S…
2
Trein naar Amsterdam, de laatste dingen verbouwen aan mijn lezing, want waarschijnlijk te lang. Resonerende gedichten uitkiezen. Om mezelf niet uit te…
2
“Ik praatte met haar over wat voor mij eigenlijk het boeiendste van het thema ‘Goethe’ uitmaakt: hoe zo iemand die uit en ter na in compromissen heeft…
2
Het is warm in de hivemind van Maxime Garcia Diaz tussen collectieve waardeproductie en onteigening.
1
Gisteren met H.S. in de uitgaanswijk rond de begraafplaats van Elsene, studentikoos Brussel. We spraken o.v.m. over Heine, die de Duitse literaire taal…
1
Bijkomdag. In de avond bij T.V. Je Tu Il Elle gezien van Akerman. Vooraf een stimulerend samen denken over haar werk. Ik zag tot nu toe maar enkele…
1
Antoine de Kom tussen postkoloniale melancholie en imperium. Nu volledig te lezen op De Reactor.
1
Met J.S. gisteren aan de telefoon over de spanning tussen literatuurgeschiedenis en praxis bij Prins - haalde Graa Boomsma aan die op zijn Prinsstuk op…
Voornemen om met G.P. een artikel te schrijven over de anticommunistische functie van de naoorlogse literaire kritiek. Complex geheel: Merlyn als…